35-5/2011 (w DT od 26-01-2011)

Codis wrócił do swoich właścicieli.

Dziękujemy Wioli i Nerowi za opiekę nad Codisem :-)