• Dom tymczasowy otrzymuje zwrot poniesionych kosztów związanych z opieką nad
    psem tj.: wyżywieniem, leczeniem, pielęgnacją oraz koniecznymi transportami
    (wydatki udokumentowane fakturami).
  • Dom Tymczasowy otrzymuje wdzięczność, nasza i Nowych Właścicieli, której nie
    można przeliczyć na żadne pieniądze oraz świadomość, że swoją pracą przyczynił się
    do odmiany losu pokrzywdzonego czterołapa.