TAK pomagamy:

Szukamy dla naszych podopiecznych stałego i bezpiecznego domu – na całe życie


Czego POTRZEBUJEMY: czyli dla psa kiełbasa

Trafiają do nas psiaki wynędzniałe, chore, przerażone, obdarte z godności żywego
stworzenia... Każdy z osobna wymaga indywidualnego podejścia, często wiąże się to ze
współpracą całego zespołu ludzi (lekarzy, specjalistów i wolontariuszy) oraz nakładu dużych
środków finansowych, których po prostu nam brakuje. To dzięki nim, możemy podjąć
działania ratujące psie życie (konsultacje, transport, wyżywienie, pielęgnację itp.) by wraz z
postępem leczenia, mogły zamieszkać w nowym domu i potrafiły ponownie zaufać
człowiekowi.


MOŻESZ pomóc: czyli podaj łapę