2011cz1
2011cz2
2011cz3

Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, którzy wspierali nasze działania!

Dziękujemy Tym, którzy wpłacali na nasze konto, wspierali nas darami rzeczowymi,
podarowali swoją pracę i cenny czas.