finanse2010

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była skuteczna pomoc dla tak licznej grupy psów w wielkiej potrzebie. Dziękujemy Tym, którzy wsparli nas finansowo, organizowali bazarki i brali w nich udział. Tym, którzy wsparli nas organizacyjnie, udzielali tymczasowego schronienia naszym podopiecznym i pomagali w transportach. A także Tym, którzy wspierali nas dobrą radą i ciepłym słowem. Dziękujemy!