Bank Spółdzielczy w Miliczu SWIFT CODE: POLUPLPR 
nr konta: 58 9582 0000 2000 0024 2660 0001

finanse2010

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była skuteczna pomoc dla tak licznej grupy psów w wielkiej potrzebie. Dziękujemy Tym, którzy wsparli nas finansowo, organizowali bazarki i brali w nich udział. Tym, którzy wsparli nas organizacyjnie, udzielali tymczasowego schronienia naszym podopiecznym i pomagali w transportach. A także Tym, którzy wspierali nas dobrą radą i ciepłym słowem. Dziękujemy!

logo Hitt Dog

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część treści strony nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Zarządu Fundacji Pasterze.

Copyright © 2012 by One solution Piotr Swaryczewski.

Początek strony