Fundacja Pasterze jest instytucją charytatywną.

Pomagamy Berneńczykom, bezdomnym i pokrzywdzonym przez los. Nie zatrudniamy pracowników, nie prowadzimy i nigdy nie będziemy prowadzić schroniska dla zwierząt.  Nie umieszczamy naszych podopiecznych w hotelach dla zwierząt. 

Psy przyjmowane są do prywatnych domów wolontariuszy.

Naszą działalność prowadzimy dzięki zaangażowaniu ludzi wrażliwych na psią krzywdę. Ludzi, którzy poświęcają swój czas prywatny, czas z własnego życia, by pokazać psu, co to miłość, bezpieczeństwo i opieka.

Bezpośredni kontakt z psem w naturalnych warunkach domowych jest dla nas najważniejszy.

Daje obraz charakteru podopiecznego ,jego potrzeb na przyszłość przekładających się bezpośrednio na nowy, odpowiedni  dla psa dom  i rodzinę.

Naszym celem jest znalezienie psu domu, zgodnego z jego temperamentem, osobowością.

Chronimy ludzi, którzy decydują się na adopcję psa z Fundacji Pasterze. Mamy stały kontakt z tymi rodzinami, oferujemy im swoją wiedzę i doświadczenie.