Bank Spółdzielczy w Miliczu SWIFT CODE: POLUPLPR 
nr konta: 58 9582 0000 2000 0024 2660 0001

 

Serdecznie dziękujemy za kolejny rok, w którym nas wspieraliście!

Dzięki WAM wiemy, że to co robimy ma sens!

 

 

Serdecznie dziękujemy za kolejny rok, w którym nas wspieraliście!

Dzięki WAM wiemy, że to co robimy ma sens!:heartbeat:

2011cz1
2011cz2
2011cz3

Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, którzy wspierali nasze działania!

Dziękujemy Tym, którzy wpłacali na nasze konto, wspierali nas darami rzeczowymi,
podarowali swoją pracę i cenny czas.

 

 

 

 

 

finanse2010

Dziękujemy wszystkim osobom, dzięki którym możliwa była skuteczna pomoc dla tak licznej grupy psów w wielkiej potrzebie. Dziękujemy Tym, którzy wsparli nas finansowo, organizowali bazarki i brali w nich udział. Tym, którzy wsparli nas organizacyjnie, udzielali tymczasowego schronienia naszym podopiecznym i pomagali w transportach. A także Tym, którzy wspierali nas dobrą radą i ciepłym słowem. Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy nas wspierali.

Dziękujemy Wam za wsparcie finansowe, przekazane dary rzeczowe i cenny czas, który nam poświęcacie, a także za ogrom pracy i serca nam ofiarowane.

To dzięki Wam istniejemy i możemy pomagać:heartbeat:

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część treści strony nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Zarządu Fundacji Pasterze.

Copyright © 2012 by One solution Piotr Swaryczewski.

Początek strony